شناسه : 703374

با حضور فرماندار و رئيس هيئت تنيس روي ميز استان يزد مشكلات تنيس روي ميز شهرستان يزد بررسي شد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،صبح امروز جلسه اي با حضور سيفي فرماندار و رئيس هيئت تنيس روي ميز استان ، امير خاني رئيس تربيت بدني شهرستان ، موسوي رئيس هيئت تنيس روز ميز شهرستان در محل فرمانداري تشكيل شد.

در اين نشست رئيس تربيت بدني و رئيس هيئت تنيس روي ميز شهرستان گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در شهرستان ارائه و بعضي از مشكلات و نيازهاي هيئت را مطرح نمودند.

فرماندار ضمن تشكر از فعاليتهاي انجام گرفته در هيئت شهرستان افزود با توجه به ظرفيتهاي بالاي استان و شهرستان در اين زمينه بايد همه ي مسئولان ذيربط تمام تلاش و امكانات را به كار گيرند تا استان و شهرستان به جايگاه واقعي خود در سطح كشور برسد

در پايان رئيس هيئت تنيس روي ميز استان جهت حل بعضي از درخواستها قول مساعد داد .

آدرس کوتاه :