شناسه : 694665

با حضور فرماندار جلسه كميسيون تعزيرات گندم و آرد و نان شهرستان يزد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

جلسه كميسيون تعزيرات گندم و آرد و نان شهرستان با حضور اعضاء رأس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 18/3/89 در محل فرمانداري شهرستان يزد تشكيل كه ابتدا فرماندار محترم شهرستان يزد جناب آقاي مهندس  سيفي  با توجه به سياستهاي دولت دهم در خصوص هدفمند كردن يارانه ها و ترويج واحدهاي آزاد پز مطالبي عنوان و بر آمادگي اين فرمانداري جهت ارائه تسهيلات و تسريع در پيشبرد اهداف دولت و همچنين رفاه حال شهروندان و افزايش كيفيت نان تأكيد و از كليه نانوايان عزيز كه داراي آرد يارانه اي هستند دعوت به همكاري و تغيير پخت نمود.
در اين راستا و در جهت افزايش كيفيت و بهسازي  و نوسازي واحدهاي خبازي استان ميزان دو تا ده ميليون تومان تسهيلات پيش بيني گرديده است .
لازم به ذكر است حدود 350 واحد خبازي با سهميه آرد يارانه و170 واحد خبازي آزاد پز در شهرستان يزد فعال و به تأمين نان شهروندان اقدام مي نمايند.
ضمنا" به منظور افزايش نظارت بر واحدهاي خبازي هر هفته بازديد مشترك از واحدهاي مذكور توسط اعضاء كميسيون تعزيرات گندم و آرد و نان شهرستان با حضور فرماندار محترم تدارك ديده شده است .
                                                  
 
 
آدرس کوتاه :