شناسه : 44114418
فرماندار يزد تأكيد كرد؛

بايد نظارت بر نگهداري و كشتار دام در شهرستان افزايش يابد


فرماندار يزد از شبكه دامپزشكي شهرستان بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي‌ " از شبكه دامپزشكي شهرستان يزد بازديد و با گفتگو با پرسنل و كاركنان از نزديك در جريان روند فعاليت ها و خدمات اين نهاد قرار گرفت.

فرماندار يزد در اين بازديد با اشاره به اقداماني كه از سال گذشته در حوزه شهرستان يزد در راستاي كاهش مسائل و مشكلات بهداشتي و زيست محيطي انجام شده است افزود: در سال گذشته با همكاري ادارات و نهادهاي ذيربط به ويژه اكيپ هاي بازرسي و نظارت شبكه دامپزشكي شهرستان با افرادي كه مبادرت به نگهداري و كشتار دام غير مجاز در مناطق حاشيه شهر مي نمودند برخورد قانوني صورت گرفت و از روند گسترش اين معضل جلوگيري شد.

شاكري شمسي تأكيد كرد: البته براي اينكه اين مشكل در آينده نيز ادامه نيابد بايد نظارت هاي مستمر بر نگهداري و كشتار دام در چارچوب موارد بهداشتي افزايش يابد.

فرماندار يزد در پايان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل شبكه دامپزشکی شهرستان ، ابراز امیدواری نمود که در تخصیص اعتبارات شبكه دامپزشکی توجه ویژه شود تا مشکلات موجود در در زمينه ساختمان،‌ نيرو، آزمايشگاه و ... مرتفع گردد.

شايان ذكر است در اين بازديد " علی اکبر حداد زاده " مديركل دامپزشكي استان و معاونين اين اداره كل گزارشي از اقدامات انجام شده به همراه مسائل و مشكلات در اين زمينه توضيحاتي ارائه نمودند.


آدرس کوتاه :