شناسه : 696167
فرماندار يزد:

بايد با برنامه ريزي و ارائه نظرات كارشناسي طرحهاي اولويت دار در توسعه بخش كشاورزي شناسايي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا...سيفي در جلسه توسعه بخش كشاورزي شهرستان يزد خواستار شناسايي طرحهاي اولويت دار بخش كشاروزي شد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين جلسه گفت: اعضاي بايد  با برنامه ريزي و ارائه نظارت كارشناسي شده  و تکمیل اطلاعات آماری لازم مورد نیاز طرحهاي اولويت دار را شناسايي تا در جهت تخصيص اعتبارات كافي تصميم گيري شود.

سيفي تصريح كرد: در مرحله اول مبلغ 185 میلیارد ریال جهت توسعه بخش كشاورزي شهرستان اختصاص يافته است كه مي توان با ارائه طرحهاي مناسب و به موقع اعتبارات بيشتري را دريافت نمود.

فرماندار با اشاره به صورتجلسه ستاد مبني بر اينكه افراد متخصص و جوياي كار بايد شناسايي شوند افزود: اين موضوع بايد هرچه سريعتر پيگري شود تا از اين طريق اين افراد با طي نمودن مراحل قانوني بتوانند مجوزهاي قانوني و اعتبارات لازم جهت توسعه بخش كشاورزي اعم از توليدات گياهي ،آب و خاك، صنايع، شيلات و توليدات دامي همچنين اصلاح و نوسازي باغها و ... را كسب نمايند.

وي خاطرنشان كرد : برگزاري جلسات توسعه بخش كشاورزي مي تواند بستر لازم در جهت تحول در اين بخش به عنوان يكي از اركان توسعه پايدار فراهم نمايد.

سيفي افزود: تحقق شعار توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيازمند توجه همه مسئولين به توليدات داخلي مي باشد كه مي توان با سرمايه گذاري در بخش كشاورزي گام بسيار مهمي را در تحقق اين شعار برداشت.

آدرس کوتاه :