شناسه : 693343
فرماندار در جمع اساتيد سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 يزد:

بايد با آموزش مناسب و صحيح مأموران را در تمام زمينه ها آماده كرد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، عزيزالله سيفي در جمع اساتيد طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 شهرستان يزد تأكيد كرد بايد به مباحث مختلف علمي ، اجتماعي ، اخلاقي و... در آموزشها توجه شود.
فرماندار در جمع اساتيد سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 يزد:

عزيزالله سيفي با اشاره به اينكه اجراي طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن نياز به يك حركت جهادي عظيم و گسترده دارد افزود بايد كليه افراد مسئول با يك عزم محكم و استوار بايد در اين زمينه قدم بردارند تا در پايان بتوان به هدف نهايي كه همان ثبت اطلاعات و آمار درست و ارائه آن به برنامه ريزان مي باشد رسيد.

فرماندار  با تأكيد به اينكه بايد در زمينه هاي مختلف بايد به مأموران آموزش داد خاطر نشان كرد تنها آموزش در ثبت اطلاعات و تكميل فرمهاي مربوطه نبايد مد نظر قرار گيرد زيرا فرآيند سرشماري يك جريان فراگير است كه بايد مباحث مختلف اجتماعي و اخلاقي و... نيز آموزش داده شود تا از اين طريق مردم با كمال ميل با مأموران همكاري و به آنها اطلاعات صحيح و درست ارائه دهند.

در ادامه سيفي گفت: بيشترين حجم فعاليت در استان مربوط به شهرستان يزد مي باشد كه بحمداله با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و تلاش و سعي تمامي افراد مسئول اين طرح تاكنون با موفقيت رو به جلو حركت كرده است و ابراز اميدواري كرد تا در ادامه نيز شاهد اين موفقيت باشيم.

فرماندار در پايان از كليه اساتيد و افراد مجري در طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن 90 شهرستان يزد تقدير و تشكر كرد و از آنها خواست تا با فراهم آوردن شرايط لازم زمينه ثبت اطلاعات و آمار درست و در نهايت برنامه ريزي اصولي براي كشور را فراهم آورند.

آدرس کوتاه :