شناسه : 143935520

بانگ استكبار ستيزي مردم يزد همزمان با سراسر كشور طنين انداز شد


در سيزدهمين روز از آبان ماه و همزمان با سراسر كشور، بانگ استكبار ستيزي مردم يزد با فريادهاي هيهات من الذله در ميعادگاه تاريخي اميرچخماق طنين انداز شد.


آدرس کوتاه :