شناسه : 155815126

بازدید میدانی فرماندار یزد از روستای اکرم آباد


فرماندار و بخشدار مرکزی يزد از روستای اکرم آبادبازديد كردند.

فرماندار و بخشدار مرکزی يزد از روستای اکرم آبادبازديد كردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد" سیدمحمدرستگاری" فرماندار یزدبه همراه "محمد حسين پاكدل" بخشدار مركزي يزد از روستاي اكرم آباد بازديد و از نزديك در جريان  اجراي پروژه هاي عمراني و مشكلات اين روستا قرار گرفت .

شايان ذكر است در اين بازديددر خصوص  راهکار و لزوم آموزش و فرهنگ شهروندی به اتباع  و طرح تحقیقاتی جامع برای ساماندهی اتباع، رسیدگی به واحدهای ضایعاتی، تغییر دیدگاه ها منجمله انجام کارهای متفاوت غیر از سنگ جدول و آسفالت در روستاها، قابلیت های سرمایه گذاری گردشگری و فرهنگی روستا؛ واجرای تفاهم نامه مشترک بخشداري  با دانشکده معماری یزد بمنظور زیبا سازی و طراحی المان هایی برای روستاهای بخش مرکزی یزد بحث و تبادل نظرشد .

 


آدرس کوتاه :