شناسه : 156153057

بازدید میدانی فرماندار یزد از روستاهای بخش مرکزی


فرماندار به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار مرکزی يزد از روستاهای مدرسی ، عسکریه وحسین آباد ریسمانی بازديد كردند.

فرماندار به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار مرکزی يزد از روستاهای مدرسی ، عسکریه وحسین آباد ریسمانی بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد" سیدمحمدرستگاری" فرماندار یزدبه اتفاق "محمد جواد آقایی"معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و "محمد حسين پاكدل" بخشدار مركزي يزد از روستاهای مدرسی،عسکریه و حسین آباد ریسمانی بازديد و از نزديك در جريان  اجراي پروژه هاي عمراني و مسائل ومشكلات اين روستاها قرار گرفت .

 


آدرس کوتاه :