شناسه : 158325601

بازدید میدانی فرماندار ومسئولین استانی و شهرستان از فرآیند اجرای فضای سبز حاشیه کنار گذر یزد


فرماندار یزد و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان از فرآیند اجرای فضای سبز حاشیه کنار گذر یزددر منطقه ویژه اقتصادی یزد بازدید کردند .

فرماندار یزد و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان از فرآیند اجرای  فضای سبز حاشیه کنار گذر یزددر منطقه ویژه اقتصادی یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عموامی فرمانداری یزد در این بازدیددرخصوص تسریع در انجام کمر بند فضای  سبز ورفع موانع موجود بحث وتبادل نظر وتصمیمات لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :