شناسه : 162283560

بازدید میدانی فرمانداریزد از «حسینیه فهادان»


مرمت وبهسازی این حسینیه تاریخی از نتایج این بازدید بشمار آمد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در ادامه سلسه بازدیدهای مکرر از محلات مختلف شهری و در پی درخواست اهالی محترم محله تاریخی فهادان یزد  مبنی بر مرمت و بهسازی حسینه فهادان سید محمد رستگاری فرماندار یزد با همراهی معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری وبرخی از مدیران وروسای شهرداری، شورای شهر، میراث فرهنگی و گردشگری، متولی حسینیه و اهالی محله   از حسینیه فهادان بازدید نمود و خواستار عملیات اجرایی بهسازی و مرمت این حسینیه دراسرع وقت شد.


آدرس کوتاه :