شناسه : 157904401

بازدید میدانی بمنظور تامین و بهسازی روشنایی و پارکینگ محور اصلی یزد- بافق


بخشدار مرکزی یزدبا همراهی نمایندگان امور 3 برق یزد،راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان،دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای فهرج بمنظور تامین و بهسازی روشنایی و پارکینگ محور اصلی یزد- بافق از این محور بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،"محمد حسین پاکدل" بخشدار مرکزی یزدبا همراهی نمایندگان امور 3 برق یزد،راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان،دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای فهرج بمنظور تامین و بهسازی روشنایی و پارکینگ محور اصلی یزد- بافق از این محور بازدید کرد و برای تسریع در اجرای پروژه تدابیر لازم اتخاذ گردید.
مصوبات:
-نصب پایه چراغ در محل پل و نصب سنگ جدول در مسیرهای رمپ خروجی کنار گذر توسط دهیاری
-تامین روشنایی تیرهای نصب شده توسط امور 3برق یزد
-تسطیح نمودن مسیر بین دوباند اصلی و
-تهیه طرح جامع مسیرتوسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان یزد
-تسطیح و آسفالت پس از جدول گذاری و نصب هندریل توسط دهیاری
-مکاتبه بخشداری مرکزی یزد با شرکت توزیع برق استان بمنظور جابجایی تیرهای برق بلوار امام رضا(ع)فهرج


آدرس کوتاه :