شناسه : 162234232

بازدید معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزدبه همراه فرماندار از بافت تاریخی ، بازار ومجموعه امیر چقماق یزد


معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزدو فرماندار با همراهی ،معاون عمرانی فرمانداری ، نماینده شورای اسلامی شهر یزد ،جمعی ازمسئولان شهرداری ، میراث فرهنگی ومدیران دستگاههای خدمت رسان (آب ،برق،گازو مخابرات ) شهرستان از اقدامات انجام شده برای بهسازی وساماندهی بافت تاریخی ، بازار سنتی ومجموعه امیر چقماق یزد بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ صبح امروز "محسن  صادقيان "معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزدو "سید محمد رستگاری" فرماندار با همراهی ،معاون عمرانی فرمانداری ، نماینده شورای اسلامی شهر یزد ،جمعی ازمسئولان شهرداری ، میراث فرهنگی ،مدیران دستگاههای خدمت رسان (آب ،برق،گازو مخابرات ) شهرستان ومعتمدین بازار و مجموعه تاریخی امیز چقماق از اقدامات انجام شده برای  بهسازی وساماندهی بافت تاریخی ، بازار ومجموعه  امیر چقماق یزد بازدید کردند .

گفتنی است  تکمیل پاکسازی و بهسازی پشت بام بازار ،مرمت ورودی بازارزرگری و بازار خان ،احداث کانال مشترک در بازار منتهی به مسجد فرط ،تسریع در تهیه طرح  ایمنی ،امنیتی و بهسازی بازار و نیز روند بهسازی بازار و نیز روند بهسازی و مرمت محوطه های پیرامونی و آزاد سازی واحد های تجاری جلوی مسجد تاریخی امیر چقماق از جمله اهداف و برنامه های این بازدید مشترک چند ساعته بود که با توجه به اهمیت مجموعه های فوق الذکر،تقویت هماهنگی و هم افزایی بین بخشی برای ادامه این اقدامات از برنامه های اولویت دار فرمانداری یزد با همکاری بخش دولتی و عیر دولتی خواهد بود .


آدرس کوتاه :