شناسه : 53538690

بازدید معاون فنی و امور عمرانی فرماندار یزد از روند اجراي عمليات ساماندهي خيابان مسجد جامع
آدرس کوتاه :