شناسه : 157558244

بازدید مسئولان استانی از پروژه های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد


فرمانداریزد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از روند اجرای پروژه های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بازدید کردند.

فرمانداریزد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از روند اجرای پروژه های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بازدید کردند.

در این بازدید مسئولان از نزدیک با پروژه های عمرانی مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع) و تالار هنر یزدآشنا شدند.

 


آدرس کوتاه :