شناسه : 156920376
در بازدید یکروزه فرماندار یزد از بخش زارچ:

بازدید فرماندار یزد و هیات همراه ازپروژه های گردشگری و میراث فرهنگی ،ورزشی وفرهنگی شهر زارچ


گزارش تصویری بازدید"سید محمد رستگاری" فرماندار یزد و هیات همراه ظهرروز پنجشنبه سیزدهم تیرماه ازپروژه های گردشگری و میراث فرهنگی ؛ورزشی وفرهنگی شهر زارچ


آدرس کوتاه :