شناسه : 3070837

بازدید فرماندار یزد از کوره های آجر پزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، محمود شاکری شمسی فرماندار باتفاق نقدی معاون فنی و عمرانی و رئیس اتحادیه صنف فخار از کوره های آجر پزی شهر یزد بازدید کرد.

آدرس کوتاه :