بازدید فرماندار یزد از پروژه های عمرانی شهرستان

فرماندار یزد از سه پروژه عمرانی شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،صبح امروز دوشنبه بیست وچهارم شهریور ماه سید محمد رستگاری فرماندار یزد با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ومسئولین شهرداری یزداز سه پروژه عمرانی شهرستان  بازدیدبعمل آوردو از نزدیک در روند پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت.

بنا به این گزارش؛پروژهای جاده سلامت یزدبه تفت، مجموعه گردشکری پردیسان(سیمرغ سابق)ونوسازی وتجهیز سالن ورزشی شهید عاقلی نژادتوسط فرماندار شهرستان یزدبازدید شد.