شناسه : 159977237


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد  باهمراهی معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری ، بخشدار مرکزی،رییس سازمان اورژانس استان یزد و سایر مسئولین از دو پروژه  عمرانی اورژانس  درشهرستان یزد بازدید و در جریان آخرین اقدامات بمنظور پیگیری قرار گرفت.  پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی عسکریه و اورژانس مسکن و شهرسازی دو پروژه ای هستند که توسط فرماندار  مورد بازدید قرار گرفت .   دکتر احمد دهقان رئیس سازمان اورژانس استان یزدر این دیدار ضمن ارائه ی گزارش روند انجام کار و میزان مشارکت و همیاری خیرین ،  لزوم حمایت بیشتر دستگاه های اجرائی از اقدام خیرین در حوزه ی سلامت مورد تاکید قرار داد و حمایت بیشتر  را خواستار شد . گفتنی است پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی عسکریه با پیشرفت ۶۰ درصدی توسط خیر محترم جناب آقای صابری و پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی مسکن و شهرسازی با همیاری بانک رفاه کارگران در حال ساخت می باشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد  باهمراهی معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری ، بخشدار مرکزی،رییس سازمان اورژانس استان یزد و سایر مسئولین از دو پروژه  عمرانی اورژانس  درشهرستان یزد بازدید و در جریان آخرین اقدامات بمنظور پیگیری قرار گرفت.
 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی عسکریه و اورژانس مسکن و شهرسازی دو پروژه ای هستند که توسط فرماندار  مورد بازدید قرار گرفت .
  دکتر احمد دهقان رئیس سازمان اورژانس استان یزدر این دیدار ضمن ارائه ی گزارش روند انجام کار و میزان مشارکت و همیاری خیرین ،  لزوم حمایت بیشتر دستگاه های اجرائی از اقدام خیرین در حوزه ی سلامت مورد تاکید قرار داد و حمایت بیشتر  را خواستار شد .
گفتنی است پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی عسکریه با پیشرفت ۶۰ درصدی توسط خیر محترم جناب آقای صابری و پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی مسکن و شهرسازی با همیاری بانک رفاه کارگران در حال ساخت می باشد .


آدرس کوتاه :