شناسه : 30306036

بازدید فرماندار یزد از پایگاه راهنمای مسافران نوروزی


فرماندار یزد از پایگاه راهنمای مسافران نوروزی و ستاد اسکان مسافران آموزش و پرورش ناحیه یک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزد به همراه معاونین فنی و امور عمرانی و برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری از پایگاه راهنمای مسافران نوروزی مستقر در ورودی شمالی شهر یزد بازدید کرد.

شایان ذکر است با هماهنگی ستاد خدمات سفر شهرستان و ستاد بهار فاطمی شهرداری یزد و شهرداری شاهدیه برای اولین بار پایگاه راهنمای مسافران نوروزی در بلوار آیت الله فقیه خراسانی بوستان طبیعت استقرار یافته است.

همچنین فرماندار یزد در ادامه ضمن بازدید از ستاد اسکان مسافران نوروزی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد واقع در بلوار آیت الله فقیه خراسانی ( شهرشاهدیه )  قبل از بوستان طبیعت ، آموزشگاه شهید اسلام پور، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پذیرش مسافران نوروزی قرار گرفت.


آدرس کوتاه :