شناسه : 159623550

بازدید فرماندار یزد از مراحل پایانی ساخت پروژه مرکز جامع سلامت روستای احمدآبادمشیر


سید محمد رستگاری فرمانداریزد به اتفاق محمد حسین پاکدل بخشدار مرکزی از مراحل پایانی ساخت پروژه مرکز جامع سلامت روستای احمدآبادمشیر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد به اتفاق "محمد حسین پاکدل" بخشدار مرکزی از مراحل پایانی ساخت پروژه مرکز جامع سلامت روستای احمدآبادمشیر بازدید و در جریان نحوه اجرا و میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت .

این مرکز با زیربنای ۸۵۰ متر مربع از محل اعتبارات دولتی و خیری تکمیل شده است.


آدرس کوتاه :