شناسه : 2580744

بازدید فرماندار یزد از محل کشتارگاه قدیم یزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، محمود شاکری شمسی فرماندار باتفاق چند تن از مدیران شهرستان از محل کشتارگاه قدیم یزد بازدید کرد.

آدرس کوتاه :