شناسه : 9697031

بازدید فرماندار یزد از روند اجرای برپایی دومین بیمارستان فوق تخصصی صحرایی شهدای جامعه پزشکی


فرماندار یزد باتفاق معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، بخشدار مزکزی از روند اجرایی برپایی دومین بیمارستان فوق تخصصی صحرایی شهدای جامعه پزشکی بازدید کرد.

یمارستان صحرایی شهدای جامعه پزشکی از 1 الی ۴ مهرماه در منطقه محمد آباد یزد بر پا خواهد شد. در این بیمارستان کلیه خدمات یک بیمارستان اعم از خدمات ویزیت،  اعمال جراحی، رادیولوژی، آزمایشات و....  ارائه می شود. 350 نفر از کادر بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمت ثبت نام نموده اند که 82 پزشک متخصص و فوق تخصص و 125 پرستار برای فعالیت در طول این مدت انتخاب شده اند.آدرس کوتاه :