شناسه : 158844810

بازدید فرماندار یزد از بخشداری مرکزی یزد


فرماندار یزد بصورت سرزده از بخشداری یزد بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد  سیدمحمدرستگاری فرماندار یزد بصورت سرزده از بخشداری مرکزی یزد بازدید کرد.
فرماندار یزد در حاشیه این بازدید بیان داشت: بازدیدها از ادارات و نهادهای سطح شهرستان به صورت مداوم انجام خواهد شد تا فضای کاری و ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در ادارات شناسایی و ارزیابی شود.
شایان ذکر است فرماندار یزد در جریان این بازدیدها از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات مراجعین و نحوه پاسخگویی مسئولین و کارمندان به مردم پرداخت  و بر نظم و انضباط اداری و تکریم ارباب رجوع تاکید نمود.


آدرس کوتاه :