شناسه : 158725097

بازدید فرماندار یزد از ایستگاه غربالگری مسافران وخوروهای ورودی


فرماندار یزد از ایستگاه غربالگری مسافران وخوروهای ورودی ازطرف شهرستان تفت به یزد واقع در میدان آیت ا... مدرسی شهرستان بازديد كرد.

 فرماندار یزد از ایستگاه غربالگری مسافران وخوروهای ورودی ازطرف شهرستان تفت به یزد واقع در میدان آیت ا... مدرسی شهرستان بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد:سید محمد رستگاری فرماندار یزددر این  بازدید ضمن تبریک سال نو وخدا قوت به افرادمستقر در این ایستگاه از نزدیک درجریان خدمات شبانه روزی این عزیزان قرار گرفت.

 گفتنی است غربالگری خودروهای ورودی  توسط تیم هایی متشکل از نیروهای جمعیت هلال احمریزد، نیروی انتظامی ، ناحیه مقاومت بسیج ،آتش نشانی ،دانشگاه علوم پزشکی و..... در مبادی ورودی شهریزد انجام می‌شود.


آدرس کوتاه :