شناسه : 10988174

بازدید فرماندار یزد از اورژانس بیمارستان شهید صدوقی(ره)


فرماندار یزد در روز عید سعید قربان به صورت سرزده از اورژانس بیمارستان شهید صدوقی (ره) بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این بازدید محمود شاکری شمسی ضمن گفتگو با تعدادی از مراجعین به صورت مستقیم در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

فرماندار یزد در دیدار با سوپروایزر و تنی چند از پرسنل اورژانس با تأکید به این مطلب که دولت تدبیر و امید در بخش سلامت کشور و ارائه خدمات ارزان تر همراه با کیفیت بیشتر توجه خاصی دارد و در این مدت سیزده ماهه از فعالیت دولت یازدهم خوشبختانه قدم های مؤثری در این خصوص برداشته شده است.

شاکری شمسی همچنین از مسئولین بیمارستان خواست تا در رسیدگی سرعت عمل به درخواست های مراجعین دقت بیشتری مبذول نمایند.


آدرس کوتاه :