شناسه : 2195312

بازدید فرماندار یزد از انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان یزد


محمود شاکری شمسی فرماندار یزد از انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان یزد بازدید کرد.

آدرس کوتاه :