شناسه : 157539505

بازدید فرماندار یزد از از دوكارگاه كارآفرينان حوزه بانوان


فرماندار یزد به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ازدوکارگاه کارآفرینان برترحوزه بانوان بازدید کر د.

فرماندار یزد به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان از دوکارگاه  کارآفرینان برترحوزه بانوان بازدید کر د.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ سیدمحمدرستگاری فرمانداریزداز واحدابتکار آبزی پروریزد(پرورش زالو) با اشتغال 4نفرو واحد تولیدی بیسکویت با اشتغال 5نفر و تولید روزانه 350کیلوگرم که توسط بانوان یزدی راه ا ندازی شده اند بازدید وبا تقدیر از تلاش این بانوان کارآفرین ،برای آنها  آرزوی موفقیت کرد.


آدرس کوتاه :