شناسه : 158862684
به مناسبت هفته جهانی صنایع دستی:

بازدید فرماندار یزداز دو کارگاه صنایع دستی


سید محمد رستگاری فرماندار یزد از دو کارگاه صنایع دستی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، به مناسبت هفته جهانی صنایع دستی سیدمحمد رستگاری به اتفاق معاونین فرمانداری از دو کارگاه صنایع دستی در شهرستان یزد بازدید کرد.


آدرس کوتاه :