شناسه : 158822196

بازدید فرماندار یزداز از پروژه موزه بزرگ یزد


فرماندار یزد از پروژه موزه بزرگ یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛سید محمدرستگاری فرماندار یزدباهمراهی معاونین فرمانداری ومسئولین مربوطه در سلسله بازدیدهای بررسی روند اجرای طرحهای زیر ساختی وبهسازی بافت تاریخی یزد از پروژه موزه بزرگ یزدبازدید کردوخواستار تسریع در اجرای این پروژه شد.


آدرس کوتاه :