شناسه : 159090304

بازدید فرماندار شهرستان یزد از دبیرستان استعدادهای درخشان شهید رمضانخانی


فرماندار شهرستان یزد جهت بررسی و پیگیری مسائل عمرانی از دبیرستان استعدادهای درخشان شهیدرمضانخانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این بازدید "سید محمد رستگاری" فرماندار شهرستان یزد،" زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، "سید ابوالفضل کشفی" مدیر منطقه دو شهرداری یزد و خانواده شهید رمضانخانی، حضور داشتند و مقرر شد در اولین فرصت مسائل عمرانی مدرسه حل شود.


آدرس کوتاه :