شناسه : 2016447

بازدید فرماندار از پروژه های غیر همسطح شهر یزد


محمود شاکری شمسی فرماندار صبح امروز از پروژه های غیر همسطح در شهر یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، محمود شاکری شمسی فرماندار باتفاق نقدی معاون فنی و عمرانی و عظیمی زاده شهردار از پروژه های غیر همسطح حضرت ابوالفضل (ع) ، شهید حکیمیان و ابوذر بازدید  و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزکی این پروژه ها قرار گرفت.

مشخصات فنی تقاطع غیر همسطح ابوذر

طول زیر گذر: 70 متر

عرض زیر گذر: 11 متر

تعداد شمع :400 عدد

میلگرد مصرفی 1050 تن

حجم بتن : 9000 متر مکعب

حجم خاکبرداری : 50000 متر مکعب

زمان بهره برداری : شهریور ماه 1393

مشخصات فنی تقاطع غیر همسطح حضرت ابوالفضل (ع)

طول زیر گذر :570 متر

عرض زیر گذر: 19 متر

تعداد شمع : 400 عدد

میلگرد مصرفی : 1100 تن

حجم بتن : 10000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 100000 متر مکعب

زمان بهره برداری: خرداد ماه 1393 همزمان با نیمه شعبانآدرس کوتاه :