شناسه : 158030876

بازدید فرماندار از پارک قصر در خیابان سید گلسرخ


به منظور بررسی مسائل و مشکلات پارک قصر واقع در خیابان سید گلسرخ ، بازدیدی با حضور "سید محمد رستگاری" فرماندار ، "محمد جواد آقایی" معاون عمرانی فرماندار، "کشفی پور"شهردار منطقه تاریخی، "صفدرپور" رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری مورخ 20/7/98 ازمحل موردنظر انجام گرفت و در خصوص مرمت و زیباسازی و تأمین روشنایی پارک و ورودی آن و رفع مشکلات مالکیت کوچه یاسمن و رسیدگی به اعتراضات مردمی تصمیماتی اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :