شناسه : 157660706

بازدید فرماندار از نمایشگاه ازدواج موفق خانواده شاد


سيدمحمدرستگاري فرمانداريزد به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری عصرچهارشنبه١٦مردادماه١٣٩٨ ، از نمايشگاه ازدواج موفق خانواده شاد، بازديد كرد.


آدرس کوتاه :