شناسه : 157610336

بازدید فرماندار از مدیریت حوزه علمیه یزد


فرمانداریزد از مدیریت حوزه علمیه یزد بازدید کرد.

فرمانداریزد از  مدیریت حوزه علمیه یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ؛"سید محمد رستگاری "در بازدید از مدیریت حوزه علمیه یزدضمن تاکید استفاده از ظرقیت های فرهنگی حوزه علمیه یزد افزود :  حوزه علميه یزداز قابليت هاي علمي و فرهنگي بالايي برخوردار است و بايد از ظرفيت آن براي توسعه هرچه بیشتر فرهنگ ديني و مذهبي بکارگرفته شود .

فرماندار یزد در ادامه به نقش تعليم و تربيت طلبه ها و برنامه ريزي براي اعتلاي فرهنگ ديني در حوزه های علمیه  اشاره و گفت :نقش حوزه های علمیه  در توليد سرمايه هاي اجتماعي كشور بسيار ارزشمند است و باید از این ظرفیت  به نحو احسن استفاده کرد .


آدرس کوتاه :