شناسه : 158278617

بازدید فرماندار از مدارس سطح شهرستان


فرماندار یزد از مدارس سطح شهرستان بازدید وازنزدیک در جریان آموزش دانش آموزان قرار گرفت وبا مدیر ومعلمان دیدار وگفتگو کرد.

فرماندار یزد از مدارس سطح شهرستان  بازدید  وازنزدیک در جریان آموزش دانش آموزان قرار گرفت وبا مدیر ومعلمان دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری "فرماندار یزدبه اتفاق محمد جواد آقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با حضور در دبستان پسرانه علی صالحی ومدرسه تربیت بدنی(سفیر سفر)  ضمن بازدید از بخش های مختلف این مدارس از نزدیک در جریان آموزش دانش آموزان قرار گرفت وبا مدیر ومعلمان دیدار وگفتگو کرد.

گفتنی است دور جدیدی از بازدیدهای فرماندار به منظور افزایش نشاط اجتماعی و رفع مشکلات آموزشی از مدارس سطح شهرستان آغاز شده است .

 


 


آدرس کوتاه :