شناسه : 158093175

بازدید فرماندار از شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان یزد


سید محمد رستگاری فرمانداریزد با همراهی محمد جواد آقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری امروز از شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی این شرکت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزددر این بازدیدگفت : برای  قرار گرفتن در جریان امورات از ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان بازدید خواهد شد.
سید محمد رستگاری افزود: سعی می شود بیشتر به ادارات و موسساتی سر بزنیم که بیشتر با مردم در ارتباطند و از نزدیک با ارباب رجوع سر و کار دارند.
فرماندار یزد دربازدید از شرکت آب فاضلاب روستایی ضمن دیداربا  ارباب رجوع و تبریک هفته وحدت وخدا قوت به مدیر و کارمندان این شرکت واستماع  مسائل و مشکلاتشان ، از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی به شهروندان قرارگرفت


آدرس کوتاه :