شناسه : 159963346

بازدید فرماندار از آموزشکده فنی امام علی(ع) یزد


فرماندار یزد با همراهی معاونین فرمانداراز آموزشکده فنی امام علی(ع) یزد بازدید و در جلسه ای با سرپرست و مسئولین آموزشکده دیداروگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد: در این جلسه رامین تیموری سرپرست جدید آموزشکده فنی امام علی (ع) ضمن خیرمقدم و معرفی آموزشکده  گزارشی از موفقیت ها و برنامه های جاری آموزشکده ارائه کردوبیان داشت : تلاش در جهت ارتقای سطح آموزش های مهارتی با استفاده از اساتید مجرب و توانمند ،تجهیز آزمایشگاه و کارگاه ها با مشارکت بخش خصوصی و کمک های خیرین،جذب منابع مالی با استفاده از ظرفیت های محلی در جهت ارتقاء سطح برنامه ها ، تعامل مثبت و سازنده با سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی و ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی سطح استان و شهرستان از اهداف این مجموعه می باشد.
وی  درادامه با اشاره به برخی از مشکلات مرکز خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر فرمانداری ودستگاهای اجرای شهرستان  در رفع آنها شد.
سپس سید محمدرستگاری فرماندار یزد، ضمن تبریک انتصاب سرپرست جدید آموزشکده و آرزوی توفیق، آموزشکده های فنی و حرفه ای را از مراکز مهم تربیت نیروهای کارآموزده و دارای مهارت برشمرد واظهار داشت : وجود آموزشکده های فنی و حرفه ای از نیازهای اساسی برای ادامه تحصیل دانش آموزان می باشد .
فرماندار یزددر ادامه سابقه و کاربردی بودن این مجموعه را حائز اهمیت دانست و خروجی این مرکز را دررونق کسب و کار صنعت استان  بسیار کارآمد ذکرکرد.
در پایان فرمانداریزد، ضمن بازدیداز واحدهای مختلف از کارگاهها، سالن آمفی تئاتر و پروژه های ورزشی بازدید کرد.


آدرس کوتاه :