شناسه : 159873102

بازدید فرمانداریزد ازکارگاه قالی شویی و خدمات فرش پاکسال فهرج


فرماندار یزد از کارگاه قالی شویی و خدمات فرش پاکسال فهرج بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمدرستگاری" فرماندار یزد با حضور در کارگاه قالی شویی و خدمات فرش پاکسال روستای فهرج بخش_مرکزی یزد از نزدیک در جریان روند کار، مسائل مشکلات این گارگاه قرارگرفت.
گفتنی است، این بازدید در ادامه پیگیری و حل مشکلات  واحدهای تولیدی،فنی وخدماتی است که در دستور کار فرماندار و مسئولان شهرستان قرار دارد.


آدرس کوتاه :