شناسه : 159742266

بازدید فرمانداریزدازمبادی ورود وخروج شهر یزد


فرماندار یزد از مبادی ورود و خروج شهر یزد و شیوه کنترل خودروها بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ؛سید محمد رستگاری فرماندار یزد شب سه شنبه چهارم آذرماه به اتفاق معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری ازآخرین وضعیت ورودی و خروجی های شهریزد وشیوه کنترل خودروها بازدید کرد و باعرض خداقوت به عوامل انتظامی وراهداری مستقر درایستگاههای پل غدیرومیدان مدرسی  ازآنها تشکر و قدردانی کرد .


آدرس کوتاه :