شناسه : 158838258

بازدید فرماندارشهرستان یزد از دبستان پسرانه مهر نرسی آباد


به منظور بررسی فرآیند آموزشی و مشکلات و نیازهای دانش آموزان و معلمان در محیط های آموزشی، فرماندار شهرستان یزد از مدرسه مهر نرسی آباد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، به منظور بررسی فرآیند آموزشی و مشکلات و نیازهای دانش آموزان و معلمان در محیط های آموزشی، فرماندار شهرستان یزد از مدرسه مهر نرسی آباد بازدیدکرد.
 "سید محمد رستگاری" در این بازدید از نزدیک ظرفیت ها و مشکلات این مدرسه را مشاهده نمود و مقرر شد در اولین فرصت مشکلات ساختمانی مدرسه رفع شود.
لازم به ذکر است در این بازدید معاونین فرماندار،مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، معاون اداره کل نوسازی مدارس استان، رییس اداره  میراث فرهنگی شهرستان ومسئولین  آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.


آدرس کوتاه :