شناسه : 140546327

بازدید سرپرست فرمانداری از خانه ورزش روستايي و پروژه هاي ورزشي حسن آباد و روستاهاي اكرميه و حسين آباد ريسماني


سرپرست فرمانداري يزد ، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري ، مديركل ورزش و جوانان استان ، بخشدار مرکزی و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان يزد از خانه ورزش روستايي و پروژه هاي ورزشي حسن آباد و روستاهاي اكرميه و حسين آباد ريسماني بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،"عباس حیدری"سرپرست فرمانداري يزد ، "فخر السادات خامسی"مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري ، "مسعود شریعتی"مديركل ورزش و جوانان استان و"داوود فتح آبادي" رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان يزد، "محمد جواد برزگر" بخشدار مرکزی از خانه ورزش روستايي و پروژه هاي بهره برداري شده و در حال احداث ورزشي در حسن آباد و روستاهاي اكرميه و حسين آباد ريسماني بازديد کردند.

گزارش تصویری این بازدید در ذیل خبر است.
آدرس کوتاه :