به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این بازدید محمود شاکری شمسی ضمن گفتگو با تعدادی از مراجعین به صورت مستقیم در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

شاکری شمسی در این بازدید ضمن تقدیر از ارائه خدمات مناسب و به موقع به بیماران ، از مسئولین اورژانس خواست تا در رسیدگی به درخواست های مراجعین سرعت عمل و دقت بیشتری مبذول نمایند.


DSC07441.jpg DSC07442.jpg DSC07444.jpg DSC07447.jpg DSC07451.jpg DSC07454.jpg DSC07460.jpg DSC07468.jpg DSC07471.jpg
بله