شناسه : 158143379

بازدید اعضای هیات نظارت وهیات اجرایی انتخابات از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم


اعضای هیات نظارت وهیات اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان یزد از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس درمرکز حوزه انتخاباتی شهرستان های یزد،اشکذرو بخش ندوشن بازدید کردند .

اعضای هیات نظارت وهیات اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان یزداز روند ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس درمرکز حوزه انتخاباتی شهرستان های یزد،اشکذرو بخش ندوشن بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛صبح امروز اعضای هیات نظارت وهیات اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان یزدبا حضور در محل ستادانتخابات ازروندثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس درمرکز حوزه انتخاباتی شهرستان های یزد،اشکذرو بخش ندوشن بازدیدواز نزدیک در جریان فرایند ثبت نام از داوطلبان قرار گرفتند .


آدرس کوتاه :