شناسه : 158805667

بازدید استاندار از روند اجرایی فضاهای تفریحی روستاهای بخش مرکزی یزد


استاندار یزد از روند اجرایی فضاهای تفریحی روستاهای بخش مرکزی یزد بازدید کرد.

استاندار یزد از روند اجرایی فضاهای تفریحی روستاهای بخش مرکزی یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد دکتر طالبی با حضور در روستاهای بخش مرکزی شهرستان یزد، به بازدید از روند اجرایی پارک روستای سید مرزا  و پارک قنات روستا دهنو پرداخت و در جریان روند اجرایی این پروژه ها قرار گرفت.


آدرس کوتاه :