شناسه : 158925619

بازدید از موسسه خیریه نصرت آباد شاهدیه


شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان یزد از موسسه خیریه نصرت آباد شاهدیه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان یزد به ریاست "علیرضا جدیدی اردکانی" معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد، در قالب نظارت و بازرسی سالانه از سازمانهای مردم نهاد شهرستان، از موسسه خیریه نصرت آباد شاهدیه بازدید کرد.


آدرس کوتاه :