شناسه : 142244161

بازدید از قلعه و پروژه سنگ فرش بافت قدیم روستاي خویدک بخش مركزي يزد


معاون سیاسی و اجتماعی با همراهي بخشدار مرکزی در حاشيه بازديد از روستاي خويدك، از قلعه و مسجدجامع قدیمی و پروژه در حال احداث سنگ فرش بافت قدیم آن روستا نيز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي، صبح امروز  " محمد علي جعفری" معاون سیاسی و اجتماعی با همراهي "برزگر منشادی" بخشدار مرکزی و هیات همراه در حاشيه بازديد از روستاي خويدك، از قلعه و مسجدجامع قدیمی و پروژه در حال احداث سنگ فرش بافت قدیم آن روستا  نيز بازدید نمود.


آدرس کوتاه :