شناسه : 159421956

بازدید از طرح بهسازی بازاریزد توسط فرماندار


سید محمد رستگاری فرمانداریزد باهمراهی برخی ازمسئولین فرمانداری،شهرداری،میراث فرهنگی واداره برق منطقه ای یزد از طرح بهسازی بازار وهمچنین بام بازاریزد بازدید کرد.

️به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در این  بازدید ادامه روند اجرایی طرح بهسازی بازار مورد بررسی قرار گرفت .

فرماندار یزد همچنین ضمن تشکر از همکاری بازاریان  خواستار تسریع در اجرای این طرح از طرف دستگاههای ذیربط شد.


آدرس کوتاه :