شناسه : 159006433

بازدید از دو طرح اشتغالزایی بانوان شهرستان


فرماندار یزد از کارگاه خیاطی و کارگاه تولید قارچ که هردو از طرح های اشتغالزایی بانوان می باشند بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد با همراهی "سید علی حسینی منش"معاون برنامه ریزی و توسعه ضمن بازدید از دو طرح اشتغالزایی بانوان یزدی  فرایند اعطای تسهیلات تکمیلی اشتغالزایی بانوان را در شهرستان نیز مورد بررسی قرار داد.


آدرس کوتاه :