شناسه : 157530837

بازدیدمعاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورازمراحل ساخت دو اقامتگاه در یزد


معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشوربه اتفاق فرماندار یزد از مراحل ساخت دو اقامتگاه در بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد بازدیدکرد .

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشوربه اتفاق فرماندار یزد از مراحل ساخت دو اقامتگاه در بافت تاریخی شهر میراث جهانی  یزد بازدیدکرد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد چهار شنبه  بیست و ششم تیرماه سال جاری "حسین اربابی" معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشوربه اتفاق "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد از مراحل ساخت و بازسازی دو اقامتگاه در حال احداث شرکت گردشگران رایان صفی خانی ونیکوئی نژاد  واقع در محله فهادان بازدید کردند .

 


آدرس کوتاه :