شناسه : 158829928

بازدیدمدیران و اعضای کمیته های ستادساماندهی اتباع شهرستان یزداز محل کوره های آجر پزی


قاب دوربین/گزارش تصویری بازدیدمدیران و اعضای کمیته های ستادساماندهی اتباع شهرستان یزداز محل کوره های آجر پزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزد با همراهی مدیران و اعضای کمیته های ستادساماندهی اتباع شهرستان یزداز محل کوره های آجر پزی بازدید کرد.


آدرس کوتاه :